VIP Postojnska jama

  • 3 Lepe jame VIP
  • 6 Velika gora VIP
  • 5 Jamski dvorec VIP
  • 4 ribica biologVIP
  • 2 Vlak VIP
  • 1 BriljantVIP