Numizmatična kartica


Vpišite količino

14,90 EUR

3831051710344

Predstavitev artikla

V rovu starih podpisov Postojnske jame so podpisi že iz 13. stoletja, najstarejši med njimi iz leta 1213. Republika Slovenija je ob 800-letnici obiskovanja Postojnske jame izdala spominski kovanec, na katerem je stilizirana spirala, ki ponazarja velikost in starost jame.
Na kartici je tudi deset stotinski tolarski kovanec s podobo Proteusa Anguinusa. Tolarji so bili v Sloveniji v obtoku med 24. 4. 1993 in 15. 1 .2007.